§ 4. - Zwrot cła przy wywozie maszyn włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.851

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1934 r.
§  4.
Wykazy związków eksportowych, uprawnionych do wydawania powyżej wymienionych zaświadczeń, będą ustalane przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski".