§ 3. - Zwrot ceł przy wywozie zbóż, produktów przemiału oraz słodu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.76.574

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 kwietnia 1930 r.
§  3.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, ważne są w przeciągu miesiąca od daty ich "wystawienia i stanowią podstawę do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła. Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie i Poznaniu.