§ 2. - Zwrot ceł przy wywozie gotowych wyrobów włókienniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.59.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 czerwca 1930 r.
§  2.
Zwrot cła z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne na podstawie zaświadczeń związków eksportowych, względnie izb przemysłowo - handlowych, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.