§ 4. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.37.383 - OpenLEX

§ 4. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1933 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1932 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 1932 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 32), wydane jednak na podstawie wymienionego rozporządzenia kwity wywozowe zachowują ważność w ciągu jednego miesiąca od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła w urzędach celnych w Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Kwity wywozowe wystawione na podstawie rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 451) zachowują ważność w ciągu 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczenia należności celnych za wszystkie towary sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów upoważnionych do wystawiania kwitów.