§ 3. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.37.383 - OpenLEX

§ 3. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1933 r.
§  3.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg jednego miesiąca od daty ich wystawienia, i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła. Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie, Poznaniu i Lwowie.