§ 2. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.37.383 - OpenLEX

§ 2. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1933 r.
§  2.
Zwrot cła, z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.