§ 1. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.37.383 - OpenLEX

§ 1. - Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1933 r.
§  1.
Przy wywozie zagranicę bekonów i szynek, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały według następujących norm:

za 100 kg bekonów zł 20,-

za 100 kg szynek peklowanych zł 20.-

za 100 kg szynek wędzonych, również w opakowaniu hermetycznem zł 25.-.