Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.37.383 - OpenLEX

Zwrot ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.37.383

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 31 października 1932 r.
w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. *

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zaczadzą się co następuje:
Przy wywozie zagranicę bekonów i szynek, wytworzonych na polskim obszarze celnym, przyznaje się zwrot cła, uiszczonego za sprowadzone z zagranicy i zużyte do wyrobu tych towarów materjały według następujących norm:

za 100 kg bekonów zł 20,-

za 100 kg szynek peklowanych zł 20.-

za 100 kg szynek wędzonych, również w opakowaniu hermetycznem zł 25.-.

Zwrot cła, z tytułu wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, uskutecznia się zapomocą kwitów wywozowych, wystawionych każdorazowo przez upoważnione do tego urzędy celne, na podstawie zaświadczeń Ministerstwa Przemysłu i Handlu, po stwierdzeniu wywozu towarów zagranicę.
Kwity wywozowe opiewają na okaziciela, zachowując ważność na przeciąg jednego miesiąca od daty ich wystawienia, i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła. Do wypłaty tegoż upoważnione są urzędy celne w Warszawie, Poznaniu i Lwowie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja 1932 r. i obowiązuje do dnia 31 lipca 1932 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 32), wydane jednak na podstawie wymienionego rozporządzenia kwity wywozowe zachowują ważność w ciągu jednego miesiąca od daty ich wystawienia i służą do otrzymania w gotówce przyznanego zwrotu cła w urzędach celnych w Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Kwity wywozowe wystawione na podstawie rozporządzenia z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 451) zachowują ważność w ciągu 9 miesięcy od daty ich wystawienia i mogą służyć do uiszczenia należności celnych za wszystkie towary sprowadzane z zagranicy w każdym z urzędów upoważnionych do wystawiania kwitów.
* Z dniem 31 lipca 1932 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 31 października 1932 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 lipca 1932 r. o przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz.U.32.65.611).

Z dniem 1 listopada 1932 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 31 stycznia 1933 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 października 1932 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz.U.32.95.824).

Z dniem 1 lutego 1933 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 31 marca 1933 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 23 stycznia 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz.U.33.5.33).

Z dniem 1 kwietnia 1933 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 30 czerwca 1933 r. włącznie, zgodnie z § 1 ozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 21 marca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz.U.33.21.152).

Z dniem 1 lipca 1933 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 31 lipca 1933 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 27 czerwca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz.U.33.46.365).

Z dniem 1 sierpnia 1933 r. moc obowiązująca nin. rozporządzenia zostaje przedłużona do dnia 31 sierpnia 1933 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 lipca 1933 r. o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. (Dz.U.33.55.419).