Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.58.367

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI SKARBU, APROWIZACJI ORAZ ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 20 lipca 1920 r.
w sprawie zwolnienia od pozwoleń na wywóz przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej poszczególnych rodzajów towarów.

Na zasadzie art. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. Dz. Pr.P. N° 15 poz. 216 zarządza się, iż objęte następującym spisem towary mogą być wywożone przez linję celną Rzeczypospolitej Polskiej bez osobnego pozwolenia Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu:
Pozycja taryfy celnej
6 p. 1Jagody świeże, solone i moczone wszelkie.
11 p. 1Orzechy jadalne, z wyjątkiem orzechów ziemnych (arachidów).
13Musztarda, warzywa i owoce w occie, oliwie lub inaczej przyrządzone, w naczyniach hermetycznie zamkniętych.
14 p. 1 i 2Grzyby świeże i suszone, również trufle, oraz grzyby wszelkie w occie, oliwie i słonej wodzie.
17 p. 1, 2 i 3Żołędzie suszone i palone; cykorja; surogaty kawy, w kawałkach, mielone, prasowane.
24 p. 1, 2 i 3Kakao w proszku bez cukru i z cukrem; cukierki; konfitury, serki owocowe, galaretki owocowe, proszki i pastylki z cukrem, owoce w likierach, araku i koniaku; czekolada; kompoty i soki z owoców i jagód.
26 p. 1Chmiel.
27 p. 1Arak, rum, koniak, śliwowica i inne wódki; wszelkiej mocy likiery i nalewki.
28Wino owocowe i jagodowe.
29Miód, porter i piwo.
30Ocet.
32Wody mineralne sztuczne i naturalne.
44Rogi, żołądki cielęce.
46 p. 1Wyroby z włosów ludzkich.
46 p. 2, 64 p. 4Wyroby z innych jak ludzkie włosów i szczeciny: szczotki do użytku domowego; pendzle do użytku artystycznego i pendzle inne. Wyroby szczotkarskie do użytku domowego z roślin.
47 p. 2Puch.
52 p. 1Wosk ziemny (ozokeryt), również topiony.
56 p. 2a. b; p. 3a; p. 4; p. 5; p. 6; p. 7

209 p. 1

Skóry futrzane wyprawione, barwione i niebarwione, następujące: bobry morskie, lisy czarne i niebieskie, szenszyle, sobole, foki prawdziwe wyskubane i niewyskubane, gronostaje, kuny, elki amerykańskie, nurki, bobry amerykańskie, cywety, skunksy, oposy (także amerykańskie), szopy, tchórze, wiewiórki, rysie, niedźwiadki, niedźwiedzie, wilki, wydry, tygrysy, piżmowce, ogony popielic i lisów, koźlęta, guanako, lamy, lisy, rosomaki, ralaby, koty, karakuły, popielice, kałanki, surki, murmle, oraz ubiory i okrycia podbite powyższemi futrami, jak również futra, ubiory futrzane i okrycia zszyte z powyższych futer.
57 p. 3Wyroby kaletnicze i galanteryjna, jako to: torebki, woreczki, portmonetki, portcygary, portfele i t. p.
59 p. 2, p. 3Wióry drzewne, wyroby bednarskie, klepki gotowe.
61 p. 1a, b, c, d, p. 2 i Uwaga 1Ćwieki do butów; dykty; meble gięte fornierowane i niefornierowane, politurowane lub lakierowane, również wyplatane, z ozdobami i deseniami lub bez ozdób i deseni; wyroby z fornierów klejonych wszelkie (z wyjątkiem części mebli giętych) ; ramy, listwy drewniane do ram, deszczółki do posadzek i posadzki
61 p. 3 p. 4Wyroby z drzewa rzeźbione; wyroby stolarskie, tokarskie i rzeźbiarskie, z malowidłami, pozłacane, posrebrzane, bronzowane, z takiem iż ozdobami, również z ozdobami z miedzi, stopów miedzianych i t. p., z inkrustacjami lub wkładkami z drzewa, miedzi, stali, perłowej masy, kości słoniowej, szyldkretu i t. p. o ile nie stanowią zabytków starożytnych objętych ograniczeniem wywozu, zgodnie z par. 6 do art. 6 przepisów wykonawczych do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. oraz art. 18 i 19 dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik Praw N° 16 poz. 36).
62 p. 3, p. 4, p. 6Nasiona warzywne i buraków pastewnych; rośliny żyjące, jałowiec, mięta, likopodjum; kwiaty cięte, liście świeże, suszone, barwione i niebarwione; bukiety i wieńce.
64 p. 1, p. 2Wyroby koszykarskie i plecione z materjałów roślinnych, z wyjątkiem taśm plecionych ze słomy, wiórów drzewnych i łodyg (p. 3), rogoży łykowych i worków z rogoży (p. 5).
67 p. 1 i 2,

70 p. 1, p. 2

Wyroby z kamieni wszelkiego gatunku, szlachetnych i nieszlachetnych, wyroby z gipsu i alabastru z wyjątkiem wyrobów z łupku, o ile nie stanowią zabytków starożytnych objętych ograniczeniem wywozu zgodnie z par. 6 do art. 6 przepisów wykonawczych do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. oraz art. 18 1 19 dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik Praw N° 16 poz. 36).
73 p. 3, p. 4Płytki do posadzek z masy kamiennej i płytki gliniane do wykładania ścian z mas wszelkiej barwy.
74 p. 3; p.4a, b, cOzdoby terrakotowe, przedmioty do ozdoby budynków i mieszkań. Naczynia i wyroby garncarnskie.
75 p. 3Wyroby fajansowe z malowidłami, złoceniami i wielobarwnemi wzorami o ile nie stanowią zabytków starożytnych, objętych ograniczeniem wywozu zgodnie z par. 6 do art. 6 przepisów wykonawczych do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. oraz art. 18 i 19 dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki kultury z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik Praw N° 16 poz. 36).
76 p. 2, p. 3Przedmioty z porcelany i biskwitu dla ozdoby mieszkań; kwiaty sztuczne porcelanowe, również fajansowe i t. p.; naśladownictwa roślin i ich części lub wyroby z nich, o ile nie stanowią zabytków starożytnych objętych ograniczeniem wywozu zgodnie z par. 6 do art. 6 przepisów wykonawczych do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. oraz art. 18 i 19 dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik praw N° 16 poz. 36).
77 p. 1, p. 2, p. 3 p. 5Butelki, szklanki, słoje, szkła do lamp, ze szkła wszelkiego; wyroby ze szkła białego i półbiałego, szlifowane, polerowane, rżnięte i z innemi ozdobami.
86Terpentyna nieoczyszczona i oczyszczona.
98 p. 1Węglan amonu.
66 p. 1Dolomit.
118Wody aromatyczne.
119 p. 1, p. 2Kosmetyki i pachnidła wszelkie, wyroby perfumeryjne.
131 p. 2Biel cynkowa.
136 i 216Farby do celów artystycznych.
137 p. 2Błyszcz na obuwie, środki do czyszczenia obuwia i metali; atramenty płynne.
149Wyroby platerowane, sztućce i galanterja z metali półszlachetnych, platerowane.
154 p. 2Naczynia blaszane, emaljowane.
169 p. 1c, I, IIWyświetlone wstęgi kinematograficzne.
172Gramofony, płyty do gramofonów, części gramofonów, pozytywki.
178 p. 1a, d; p. 2Obrazy, sztychy, rysunki, wykonane ręcznie na papierze lub płótnie, za każdorazowem pozwoleniem Ministerstwa Sztuki i Kultury; nuty; pisma i wydawnictwa perjodyczne; książki, o ile nie stanowią zabytków starożytnych, objętych ograniczeniem wywozu zgodnie z par. 6 do art. 6 przepisów wykonawczych do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 1919 r. oraz art. 18 i 19 dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z dnia 31 października 1918 r. (Dziennik Praw N° 16 poz. 36).
185 p. 2a, b i UwagaJedwab sztuczny.
207 p. 1Koronki i hafty.
213 p.1,p. 2, p. 3Pióra ozdobne; sztuczne kwiaty i rośliny z przędzy i tkanin.
214 p. 1, p. 2Sieczka szklana i paciorki szklane, drewniane, celuloidowe, metalowe, porcelanowe, kokosowe i z innych materjałów pospolitych i wyroby z nich, imitacje korali i pereł z pospolitych materjałów.
215 p. 1, p. 2, p. 3, p. 4a, b, dWyroby galanteryjne i toaletowe, z wyjątkiem wyrobów oddzielnie niewymienionych, z rogu, kości, morskiej planki, fiszbinu, gagatu, celulojdu, lawy, wosku, (t.j. z wyjątkiem ostatniego ustępu p. 2) ; zabawki dziecinne, z wyjątkiem porcelanowych i celuloidowych główek do lalek.
Wszelkie towary, z wyjątkiem artykułów spożywczych i monopolowych, przewożone w małych ilościach przez mieszkańców pogranicza na własny użytek.

Przedmioty, służące do użytku, uwierzytelnionych zastępców państw obcych.

Wzory i próbki towarów, nie nadające się do innego użytku z wyjątkom artykułów spożywczych i przedmiotów monopolów państwowych.

Przedmioty codziennej potrzeby, które podróżni wiozą ze sobą do własnego użytku podczas podróży, lub do wykonywania swego zawodu.

Wyroby tytoniowe, wiezione przez podróżnych w ilości 25 cygar albo 100 papierosów, albo 100 gram tytoniu na osobę.

Używane przedmioty urządzenia domowego, odzież, bielizna, pościel - należące do osób przesiedlających się.

Wagony kolejowe i cysterny, należące do przedsiębiorstw przewozowych, wraz z przedmiotami, służącemi do ich urządzenia lub potrzebnemi do utrzymania ich w ruchu, jako też w ruchu pogranicznym wszelkie inne środki przewozowe, oraz zwierzęta wierzchowe pociągowe i juczne wraz z uprzężą, okryciem i przeznaczoną dla nich paszą, jeżeli nie ulega wątpliwości, że podróży nie przedsięwzięto w celu obejścia zakazu przywozu, wywozu lub przewozu tranzytowego.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.