§ 9. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.