§ 7. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  7.
Warunek nieodstępowania rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej podlega z urzędu wpisowi w dokumentach stwierdzających ich dopuszczenie do obrotu.