§ 2. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  2.
Rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej są zwolnione od cła z zachowaniem następujących norm ilościowych:
1)
biżuteria i wyroby jubilerskie ze złota, platyny, kamieni szlachetnych, pereł prawdziwych - nie więcej niż 200 g łącznie,
2)
biżuteria i wyroby jubilerskie ze srebra - nie więcej niż 4 kg łącznie,
3)
sprzęt elektroniczny powszechnego użytku - po jednym komplecie każdego urządzenia,
4)
zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego - po jednym komplecie każdego rodzaju,
5)
instrumenty muzyczne - dwie sztuki,
6)
przenośny sprzęt niezbędny do wykonywania zawodu - po jednej sztuce każdego rodzaju,
7)
samochód osobowy - jedna sztuka,
8)
przyczepa do samochodu osobowego - jedna sztuka,
9)
motocykl - jedna sztuka,
10)
łódź turystyczna z silnikiem i bez silnika - po jednej sztuce,
11)
skuter śnieżny i wodny - po jednaj sztuce,
12)
samolot, helikopter i szybowiec - po jednej sztuce,
13)
lotnia lub motolotnia - po jednej sztuce.