§ 1. - Zwolnienie od cła rzeczy osobistego użytku niektórych osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.149.1667

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa tryb, normy ilościowe lub wartościowe oraz dokumenty wymagane do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku osoby fizycznej przybywającej na polski obszar celny na pobyt stały lub powracającej z czasowego pobytu za granicą, zwanej dalej "osobą fizyczną".