Art. 5. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  5.

Delegatami na Synod Nadzwyczajny mogą być wybrani obywatele polscy, posiadający ukończony 30 rok życia i używający w pełni praw cywilnych.