Art. 4. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  4.

Okrąg wyborczy przy wyborach do Synodu Nadzwyczajnego stanowi obszar, każdego obwodowego związku synodalnego (§ 49 ord. o gm. kość. i syn.) według wykazu gmin i obwodowych związków synodalnych (załącznik).