Art. 2. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  2.

Synod Nadzwyczajny Ewangelickiego Kościoła Unijnego składa się z członków duchownych i świeckich, wybranych przez połączone organa gmin kościelnych, utworzone na podstawie ordynacji o gminach kościelnych i synodach, zatwierdzonej i ogłoszonej najwyższym reskryptem z dnia 10 września 1873 r. (Zb. ust. pr. str. 418).

W wyborach do Synodu Nadzwyczajnego biorą udział wszystkie ewangelicko - unijne gminy kościelne na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego według załączonego do rozporządzenia niniejszego wykazu gmin i obwodowych związków synodalnych.

O ile dana gmina nie posiada reprezentacji gminnej, wyborów dokonywa gminna rada kościelna.