Art. 17. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  17.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.