Art. 15. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  15.

Przedstawicielstwu Synodu przysługuje prawo ponownego zwołania Synodu, o ile okazałoby się potrzebnem ze względu na art. 115 Konstytucji.

Mandaty członków Synodu tudzież mandaty Przedstawicielstwa Synodu gasną z chwilą zatwierdzenia statutu w myśl art. 13 ust. 2.