Art. 13. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  13.

Synod Nadzwyczajny ma za zadanie uchwalić statut (ustawę wewnętrzną) Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Statut ten uzyska moc obowiązującą z chwilą zatwierdzenia go w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.