Art. 12. - Zwołanie Synodu Nadzwyczajnego Ewangelickiego Kościoła Unijnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.30.278

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1928 r.
Art.  12.

Konsystorz Ewangelicki w Poznaniu oznacza termin zebrania się Synodu i zwołuje Synod Nadzwyczajny do Poznania, Synod winien się zebrać w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu ostatecznego wyniku wyborów.

Członkowie Konsystorza Ewangelickiego w Poznaniu są uprawnieni do brania udziału w obradach Synodu z głosem doradczym.

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może wydelegować swego przedstawiciela na obrady Synodu.