§ 2. - Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.500

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1927 r.