Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.500

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 czerwca 1927 r.
w sprawie zwinięcia sądu pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r. (Tyg. Urząd. № 70, str. 416) i art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządzam co następuje:
Zwija się sąd pokoju w sądzie powiatowym w Świeciu, należącym do okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu, ustanowiony rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 marca 1920 r. (Dz. Urz. Min. b. Dzielnicy prusk. № 9, str. 178).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1927 r.