Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 19 czerwca 1922 r.
o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391) zarządza się co następuje:
Zwija się istniejące poza siedzibą inspektoratów skarbowych następujące kasy skarbowe w Małopolsce:
a)
w okręgu izby skarbowej we Lwowie z dniem 1 lipca 1922 r. w miejscowościach: Sołotwina, Kozowa, Dynów, Bircza, Rożniatów, Medenice, Janów, Pruchnik, Sieniawa, Krakowiec, Sokołów, Baligród, Lutowiska, Ułanów, Jabłonów, Dubiecko, Niżankowice, Gliniany, Łopatyn, Komarno, Głogów, Bukowsko, Grzymałów, Podwołoczyska, Starasól, Mikulince, Ottynia, Borynia, Tłuste, Olesko, Kulików,
b)
w okręgu izby skarbowej w Krakowie z dniem 1 sierpnia 1922 r. w miejscowościach: Biecz, Brzostek, Ciężkowice, Jaworzno, Liszki, Niepołomice, Tuchów, Wiśnicz, Wojnicz, Żabno.
Agendy zwiniętych niniejszem kas przechodzą na kasy skarbowe, istniejące w siedzibie właściwego inspektoratu skarbowego.