Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 5 stycznia 1923 r.
o zwinięciu kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65 poz. 391) zarządza się co następuje:
§  1. Zwija się istniejące poza siedzibą inspektoratów skarbowych następujące kasy skarbowe w Małopolsce:
a) w okręgu izby skarbowej we Lwowie w miejscowości Dukla,
b) w okręgu izby skarbowej w Krakowie w miejscowościach: Kalwarja, Kęty, Krościenko, Mszana dolna i Skawina.
§  2. Agendy zwiniętych niniejszem rozporządzeniem kas przechodzą na kasy skarbowe, istniejące w siedzibie właściwego inspektoratu skarbowego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.