§ 2. - Zwinięcie kas skarbowych, istniejących poza siedzibą inspektoratów skarbowych w Małopolsce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.51.464

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1922 r.
§  2.
Agendy zwiniętych niniejszem kas przechodzą na kasy skarbowe, istniejące w siedzibie właściwego inspektoratu skarbowego.