[Szczegółowe cele działania związków zawodowych] - Art. 6. - Związki zawodowe. - Dz.U.2022.854 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Szczegółowe cele działania związków zawodowych] - Związki zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2022 r.
Art.  6.  [Szczegółowe cele działania związków zawodowych]

Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.