Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.550

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., podpisanym w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 29 października 2015 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r. 1 , przez podpisanie.
Protokół został podpisany w Warszawie dnia 27 czerwca 2017 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 3 niniejszego protokołu, wchodzi on w życie dnia 10 lutego 2018 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżanu o współpracy dziedzinie obronności, podpisanej w Warszawie dnia 30 marca 2005 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2010 r. poz. 1347.