Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1864

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, podpisanym w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lipca 2017 r. wyraziła zgodę na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, przez podpisanie.
Protokół został podpisany w Warszawie dnia 3 sierpnia 2017 r. na podstawie art. 15 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r. 1

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 14 ust. 1 niniejszego protokołu wchodzi on w życie dnia 2 września 2017 r.

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. poz. 2449.