Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1696

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, podpisanym w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 16 października 2017 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020, przez podpisanie.

Program został podpisany w Warszawie dnia 17 października 2017 r. na podstawie art. IX Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r. 1 .

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 47 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszego programu wchodzi on w życie dnia 19 sierpnia 2018 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 47 ust. 1 zdanie drugie niniejszego programu w dniu jego wejścia w życie traci moc Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r. 2 .

1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1995 r. poz. 521.
2 Tekst Programu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisanego w Ankarze dnia 7 kwietnia 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. poz. 383.