Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1514

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 25 kwietnia 2014 r. zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem Administracyjnym w sprawie stosowania Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, przez podpisanie.
Porozumienie zostało podpisane w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r. na podstawie art. 19 ust. 1 Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 10 porozumienia wchodzi ono w życie dnia 1 września 2018 r.