§ 20. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  20. 
Decyzję o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej wykonują: 1) dowódca jednostki wojskowej;
2)
rektor-komendant uczelni wojskowej, komendant szkoły podoficerskiej, komendant centrum szkolenia lub ośrodka szkolenia;
3)
kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 3 ustawy - w stosunku do żołnierza pełniącego zawodową służbę wojskową w instytucji krajowej lub instytucji zagranicznej oraz żołnierzy, o których mowa w art. 201 ust. 2 ustawy.