§ 12. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  12. 
Dowódca jednostki wojskowej w przypadku:
1)
odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa,
2)
otrzymania przez żołnierza dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej

- może wystąpić z wnioskiem do organu zwalniającego o zwolnienie żołnierza z zawodowej służby wojskowej.