§ 1. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.433

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa warunki i tryb zwalniania żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami", z zawodowej służby wojskowej.