§ 33. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 33. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  33.  4
 (uchylony).
4 § 33 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2017 r.