§ 32. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 32. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  32.  3
 Dowódca jednostki wojskowej, który wykonał decyzję (rozkaz personalny) o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej:
1)
zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, informując o dacie zwolnienia i adresie zamieszkania zwalnianego żołnierza;
2)
składa meldunek do bezpośredniego przełożonego o realizacji zwolnienia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 2 ustawy.
3 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2017 r.