§ 29. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 29. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  29. 
1. 
Jeżeli żołnierz, w stosunku do którego została wydana decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, jest w trakcie hospitalizacji w podmiocie leczniczym, dowódca jednostki wojskowej, w której ten żołnierz ostatnio pełnił służbę, doręcza zwalnianemu żołnierzowi decyzję albo wyciąg z rozkazu dziennego o zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej lub przesyła kierownikowi tego podmiotu leczniczego tę decyzję albo ten wyciąg w celu doręczenia żołnierzowi.
2. 
Przebywanie na zwolnieniu lekarskim lub w trakcie hospitalizacji w podmiocie leczniczym nie wpływa na wykonanie decyzji o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.