§ 26. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 26. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  26. 
Podstawę wydania rozkazu personalnego o skreśleniu z ewidencji żołnierza, który:
1)
zmarł lub został uznany za zmarłego - stanowi akt zgonu lub orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego;
2) 1
 zaginął, gdy jeszcze nie może być wydane orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego - stanowi prawomocne postanowienie prokuratora do spraw wojskowych wydane w tej sprawie.
1 § 26 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dz.U.2017.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2017 r.