§ 19. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej. - Dz.U.2014.670 - OpenLEX

§ 19. - Zwalnianie żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.670

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2017 r.
§  19. 
Rozkazy personalne, o których mowa w art. 115 ust. 3 ustawy, przesyła się niezwłocznie do:
1)
organu właściwego do wyznaczania na stanowisko służbowe;
2)
dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr.