§ 22. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1939.47.301 - OpenLEX

§ 22. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.47.301

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1939 r.
§  22.
(1)
W razie stwierdzenia raka ziemniaczanego na ziemniakach przewożonych, a pochodzących z gruntu nie podlegającego dotychczas ograniczeniom określonym w §§ 7 i 9, ziemniaki te - o ile nie mają być zniszczone stosownie do przepisu § 14 - starosta skieruje po wysłuchaniu właściciela lub nadawcy do miejsca, na które wyrazi zgodę stacja ochrony roślin celem przerobu lub zużycia w sposób określony w § 4.
(2)
Do gruntów, z których pochodzą ziemniaki określone w ust. (1) należy niezwłocznie zastosować przepisy §§ 7 i 9.