§ 2. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1939.47.301 - OpenLEX

§ 2. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.47.301

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1939 r.
§  2.
(1)
Grunty, na których rosły ziemniaki dotknięte rakiem ziemniaczanym, uważane będą za zarażone rakiem ziemniaczanym, grunty i zaś sąsiadujące z nimi - za grunty zagrożone.
(2)
W każdym poszczególnym przypadku wystąpienia raka ziemniaczanego starosta - na wniosek stacji ochrony roślin izby rolniczej - określi granice obszaru gruntów zarażonych oraz gruntów zagrożonych.
(3)
Gdy rak ziemniaczany zostanie na gruntach zarażonych zupełnie wytępiony, starosta - na wniosek stacji ochrony roślin izby rolniczej - stwierdzi, że grunty te przestały być zarażonymi, a grunty sąsiadujące z nimi - zagrożonymi.