§ 10. - Zwalczanie raka ziemniaczanego. - Dz.U.1939.47.301 - OpenLEX

§ 10. - Zwalczanie raka ziemniaczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.47.301

Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1939 r.
§  10.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi starosta może - na podstawie i z powołaniem się na wskazania stacji ochrony roślin izby rolniczej - zezwalać na wyniesienie (wywiezienie):
1)
z gospodarstwa, w którym znajdują się grunty zarażone rakiem ziemniaczanym - ziemniaków, roślin okopowych, cebulowych i innych roślin z korzeniami, pochodzących z gruntu niezarażonego;
2)
z obszaru ochronnego (§ 9) - ziemniaków pochodzących z gruntu niezarażonego - pod warunkiem dokonania tego z zastosowaniem się do wymagań określonych w zezwoleniu, a mających na celu uniknięcie rozszerzania się raka ziemniaczanego.