[Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy] - Art. 17. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  17.  [Sprawca czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy]

Czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 16, dopuszcza się również agencja reklamowa albo inny przedsiębiorca, który reklamę opracował.