[Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną] - Art. 15a. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  15a.  [Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną]

Czynem nieuczciwej konkurencji polegającym na przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną jest określone w art. 229 Kodeksu karnego zachowanie osoby fizycznej:

1)
będącej przedsiębiorcą;
2)
działającej na rzecz przedsiębiorcy w ramach uprawnienia do jego reprezentowania albo podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania nad nim kontroli;
3)
działającej na rzecz przedsiębiorcy, za zgodą osoby, o której mowa w pkt 2.