§ 6. - Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  6.
Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia przez osoby, wymienione w § 2, należy do prezydiów gminnych (miejskich) rad narodowych.