§ 5. - Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  5.
1.
W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się korówki wełnistej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może wprowadzać na obszarze całego województwa lub poszczególnych jego powiatów zakaz sprzedaży wszelkich drzewek owocowych na targach i jarmarkach.
2.
Ponadto prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) może w przypadkach silnego porażenia poszczególnych szkółek zakazać zakładania nowych kwater podkładek oraz drzewek jabłoni i grusz z siewu bądź z nabytych spoza terenu szkółki dziczek. Zakaz ten obowiązuje od chwili jego wydania do upływu 2 lat od daty całkowitego wyzbycia się jabłoni i grusz, które znajdowały się w szkółce w czasie wydania tego zakazu.