§ 2. - Zwalczanie korówki wełnistej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.13.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1952 r.
§  2.
1.
Obowiązek tępienia korówki wełnistej ciąży na osobach użytkujących grunty, na których rosną jabłonie i grusze, a także na osobach, w których posiadaniu znajdują się jabłonie i grusze od gruntu odłączone.
2.
Przez jabłonie i grusze rozumieć należy drzewa jabłoniowe i gruszowe wszelkiego wieku i rodzaju (dzikie, ozdobne, użytkowe, pienne, półpienne, krzaczaste, karłowe, formowane itp.), jak również podkładki, zrazy i inne części jabłoni i grusz z wyjątkiem owoców.