§ 4. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  4.
1.
Na gruntach zakażonych zabrania się uprawy lnu na okres 7 lat.
2.
Organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej może po przeprowadzeniu badania gleby zakaz ten znieść przed upływem terminu siedmioletniego lub czas trwania zakazu przedłużyć.
3.
W przypadkach uzasadnionych szczególnymi względami gospodarczymi organ administracji rolnej prezydium wojewódzkiej rady narodowej może zabronić uprawy lnu w całym gospodarstwie, w skład którego wchodzi grunt zakażony.
4.
Instytuty naukowo-badawcze zamierzające prowadzić badania naukowe nad chorobą lnu "pasmo" mogą być przez Ministra Rolnictwa zwolnione od ograniczeń określonych w ust. 1, 2 i 3.