§ 2. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  2.
Obszar gruntu, na którym wystąpiła choroba lnu "pasmo", uważa się za grunt zakażony tą chorobą.