§ 18. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  18.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.