§ 16. - Zwalczanie choroby lnu "pasmo".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 1959 r.
§  16.
W celu zbadania, czy nie występuje choroba lnu "pasmo", oraz przeprowadzenia kontroli wykonania obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia i zarządzeń organów administracji rolnej prezydiów rad narodowych w sprawie zwalczania choroby lnu "pasmo" - organy służby kwarantanny i ochrony roślin mają prawo:
1)
wstępu na grunty, na których rośnie lub rósł len, wstępu do miejsc przechowywania i przerobu oraz do środków transportowych, w których znajdują się lub znajdowały się nasiona i słoma lnu,
2)
bezpłatnego pobierania próbek nasion lnu w ilości do 200 g i słomy w ilości do 500 g,
3)
żądania potrzebnych informacji.